Informatie en visie

Wat is Gladius Consulting en waar staat de naam voor ?

De naam Gladius komt van het Romeinse legionairs zwaard. Dit zwaard is constant aan verandering, gebaseerd op feedback en ervaring van de troepen, onderhevig geweest.
De ervaring leert ons dat producten en organisaties moeten evolueren om in een concurrerende omgeving te kunnen overleven en groeien. De in een organisatie gebruikte 'gereedschappen' moeten de medewerkers ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden en zich aanpassen aan hun workflow. Het kan ook zo zijn, dat de medewerkers hun workflow of werkwijze moeten aanpassen om een betere efficiëntie te bereiken.

Automatisering alleen is niet in staat om efficiëntie en/of productiviteits issues op te lossen. Ervaring heeft ons geleerd dat het een combinatie is van workflow en applicatie ontwerp.
Voordat wij een maatwerk applicatie ontwerpen, wordt er eerst een inventarisatie van de huidige werkwijze gemaakt en hoe de eventueel aanwezige huidige software werkt. Op basis van deze informatie wordt een rapport gemaakt met advies wat aan de huidige situatie veranderd kan worden om een betere efficiëntie te behalen. Als dit niet volstaat, kan in nauw overleg, een nieuwe applicatie ontworpen worden.

Automatisering omvat de gebieden :

Wie is Gladius Consulting ?

De oprichter, Ron Schemen, heeft ruim 30 jaar ervaring in de wereld van de IT. De praktijkervaring is breed en omvat de gebieden : Systeembeheer en advisering Applicatie- en technisch applicatie beheer Applicatie ontwikkeling Vaak is er een overlap tussen deze drie, vaak gescheiden, gebieden waardoor ze elkaar beïnvloeden. Inzicht in deze verschillende IT gebieden, kan u helpen complicaties te voorzien.

Na werkzaamheden als systeembeheerder voor de Gemeente Veendam, heeft hij bij Hewlett Packard als helpdesk medewerker en uiteindelijk als support engineer gewerkt. Naast de support werkzaamheden, gaf hij ook training aan nieuwe medewerkers van de helpdesk.
Hierna heeft hij voor een internet start-up het interne netwerk en een webfarm voor de web-hosting gebouwd. Dit interne netwerk omvatte ook een ontwikkel omgeving met lab, ontwikkel en acceptatie omgevingen inclusief versie beheer voor de broncode. Het opzetten en leiden van de afdeling systeembeheer behoorde tot de werkzaamheden.
Daarna heeft hij voor diverse bedrijven gewerkt, waarbij naast de systeembeheer taken ook programmeer taken in PHP en MySQL werden verricht.

Naast de technische werkzaamheden, heeft hij ook voor een bedrijf de Remote Control afdeling voor beheer op afstand van de netwerken van klanten opnieuw opgezet. Dit omvatte naast de beheers en adviserings werkzaamheden ook het opzetten van de documentatie en het aansturen van de medewerkers.

Copyright Gladius Consulting